Håndtering af persondata hos P. O. Byggeudstilling

P. O. Byggeudstilling indsamler og bruger oplysninger om dig, når vi behandler dine projekter og henvendelser.

Formålet med brugen af oplysninger om dig, er at yde den bedste service til dig i forbindelse med din henvendelse og evt. gennemførelse af projekt(er) eller leverance(r).

Vi er dataansvarlige, når vi behandler dine oplysninger.

Ved brug af vores hjemmeside, accepterer du samtidig at P. O. Byggeudstilling (dataansvarlig) behandler dine indtastede data i tråd med persondataloven – og på nedenstående måde/betingelser:

 1. Dine indtastede oplysninger gemmes i P. O. Byggeudstillings interne IT-systemer.
 2. Oplysninger indsamles og behandles i forbindelse med din henvendelse og sag/projekt m.m.
 3. Vi indsamler og behandler typisk følgende data:
  1. Navn + evt. firmanavn
  2. Adresse
  3. E-mail
  4. Telefonnumre
  5. Oplysninger fra Statens Kort, OIS, Geus, Krak, Weblager etc.
  6. Projektoplysninger: Aftaler, løsninger, leverandører/producenter, priser…m.m.
 4. Oplysningerne gemmes i min. 2 år vedr. tilbud samt i min. 5 år vedr. udført projekt/levering og lignende jævnfør gældende lovgivning, herunder regnskabsloven og hensynet til produktgarantien fra vores leverandører.
 5. Navn, adresse(r) og telefonnumre m.m. kan gives videre til P. O. Byggeudstillings underentreprenører for gennemførelse af projekt eller levering.
 6. Ved besigtigelse(r)/undersøgelse(r)/ og udførelse/levering(er) hos kunden/på projektet, tager vi ofte billeder. Disse bruges til sagsdokumentation, kvalitetssikring og i forbindelse med medie- og presseomtale samt på P. O. Byggeudstillings hjemmeside og evt. sociale medier.
 7. Oplysningerne behandles udelukkende af medarbejderne hos P. O. Byggeudstilling og evt. underentreprenører, de offentliggøres ikke, videresælges ikke eller afgives til tredje part, uden du selv klart har givet tilsagn herom. Vi indsamler ikke personoplysninger, uden du selv har givet os disse ved personlig kontakt eller via vores hjemmeside.
 8. Du har ifølge persondataforordningen ret til indsigt, blokering eller sletning af registrerede data samt indsigelse og berigtigelse af ukorrekte oplysninger eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.
 9. Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk

For yderligere information kontakt:

P. O. Byggeudstilling, Lindelyvej 4, 5792 Årslev – tlf.: 51 32 38 14 eller tlh@byggeudstillingen.dk
Nej tak