Montering

Generelt:

Ved montering tilstræbes altid at bruge de bedst egnede produkter der findes på markedet.


Montering af døre og vinduer:

Udtagning af eksisterende vindue/dør. Afrensning af murfalse. Isætning af nyt vindue/dør. Fastgørelse med karmskruer. Tæt lukning mellem karm og mur udføres med isoleringsværk/skum. Udvendig fuges med pillesikker gummifuge af bedste kvalitet på bagstop. Indvendig monteres fyrretræsliste mod eksisterende mur/lysning. Ved mindre afstande mellem ny karm og eksisterende mur/lysning fuges med acrylfuge/mørtelfuge.


Bortkørsel:

Bortkørsel af eksisterende gl. vinduer og døre til miljøgodkendt affaldscontainer. I henhold til miljøkrav, frasorteres glas samt andet affald i specialcontainere på containerpladsen.

Torben Hansen
Tømrermester/Ingeniør


Over 30 år med vinduer & døre

Kontakt os

Udfyld formularen, så vender jeg tilbage indenfor 24 timer.